Splošni pogoji

  1. UVOD

 

Ta dokument (skupaj z ostalimi dokumenti, ki so omenjeni v tem dokumentu) določa pogoje, ki urejajo uporabo te spletne strani www.gf-inspiro.si in nakup proizvodov na tej strani (v nadaljnjem besedilu: "Pogoji").

Pri uporabi te spletne strani ali pri naročanju na njej se zavedajte, da vas zavezujejo ti Pogoji in naše Politike varstva podatkov. Če se torej ne strinjate z vsemi Pogoji in Politikami varstva podatkov, te spletne strani ne smete uporabljati. Ti Pogoji se lahko spremenijo in vse spremembe vam bodo na voljo na naši spletni strani. Vaša odgovornost je, da jih preberete vedno, ko uporabljate našo spletno stran ali ko oddate nalog za nakup, saj se lahko trenutni Pogoji v času formalizacije ustrezne Pogodbe (kot je določeno v nadaljevanju) spremenijo in velja le različica, ki je v danem trenutku na voljo na spletni strani.

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s Pogoji ali Politikami varstva podatkov, se lahko na nas obrnete tudi s pomočjo kontaktnega obrazca, ki vam je na voljo na naši spletni strani.

Pogodba med nami za nakup izdelka (v nadaljevanju: "Pogodba") se lahko, po vaši izbiri, izvede v katerem koli izmed jezikov, v katerem so na voljo Pogoji na tej spletni strani.

 

  1. NAŠI PODATKI

 

Prodajo blaga preko te spletne strani www-gf.inspiro.si vrši podjetje GF inspiro d.o.o. – socialno podjetje s sedežem v Murski Soboti, poslovnim naslovom Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota Slovenija, ki je registrirana pri sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti z mat. št. 6700748000 in osnovnim kapitalom v višini 7.500,00 EUR, in ima DDV in davčno številko SI 83790853. Dosegljivi smo preko elektronske pošte z naslednjim elektronskim naslovom info@gf-inspiro.si. Ko se na nas obračate preko komunikacijskih sredstev, ne nastanejo nobeni stroški, razen tistih, ki jih zaračuna ponudnik storitev (vključno s stroški medkrajevnih storitev, itd. V zvezi s samo uporabo spletne strani in komunikacijo po elektronski pošti ne nastanejo nobeni posebni stroški, razen tistih, ki jih zaračuna vaš ponudnik internetnih storitev.

 

  1. VAŠI PODATKI IN OBISKI TE SPLETNE STRANI

 

Informacije ali osebni podatki, ki nam jih posredujete, se obdelujejo v skladu s Politikami varstva podatkov. Pri uporabi te spletne strani potrjujete, da so vse informacije in podatki, ki jih navajate, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. Prosimo, da za več podrobnosti preberete našo Politiko varstva zasebnosti.

 

  1. UPORABA NAŠE SPLETNE STRANI

 

Z uporabo te spletne stran in naročanjem preko te strani se strinjate, da:

i. Boste to spletno stran uporabljali le za pravno veljavne poizvedbe in naročila.

ii. Ne boste oddajali napačnih ali goljufivih naročil. Če je mogoče razumno smatrati, da je bilo oddano naročilo takšnega tipa, imamo pravico, da to naročilo odpovemo in o tem obvestimo pristojne oblasti.

1/15

iii. Nam posredujete vaše resnične in natančne podatke: vaš e-poštni naslov, poštni naslov in/ali druge kontaktne podatke. Prav tako se strinjate, da lahko te podatke uporabimo za to, da po potrebi stopimo z vami v stik (glejte našo Politiko varstva zasebnosti), in potrjujete, da imate neomejen in neoviran dostop do vašega e-poštnega naslova, naslova in/ali drugega kontaktnega načina.

Če nam ne posredujete vseh podatkov, ki jih potrebujemo, ne morete oddati naročila. Pri oddaji naročila na tej spletni strani potrjujete, da ste stari nad 18 let in da imate po zakonu pravico do sklepanja pogodb.

 

5. DOSTOPNOST STORITEV

Izdelki, ki se ponujajo na tej spletni strani, so na voljo za dostavo samo v Sloveniji, pod pogojem, da so predmet tekočih zalog (t.j. blago je na voljo do izčrpanja zalog).

 

  1. NASTANEK POGODBE

 

Informacije, navedene v Pogojih, in podatki, ki jih vsebuje ta spletna stran, ne predstavljajo ponudbe za prodajo, temveč povabilo k oddaji ponudbe. Pogodba za kateri koli izdelek med nami in vami ne obstaja, dokler vašega naročila izrecno ne sprejmemo (ne glede na to, ali so bila sredstva odtegnjena z vašega računa). Če vaše ponudbe ne sprejmemo in so bila sredstva že odtegnjena, bomo ta sredstva v celoti povrnili.

Za oddajo naročila morate slediti postopku nakupa na spletu. Ko ste posredovali vse potrebne informacije, pritisnite gumb "Potrdi plačilo", da pošljete naročilo. Zatem prejmete od nas e-pošto, ki potrjuje, da smo prejeli vaše naročilo ("Potrdilo naročila"). Prosimo, upoštevajte, da to ne pomeni, da je bilo vaše naročilo sprejeto. Vaše naročilo predstavlja vašo ponudbo nam za nakup enega ali več izdelkov od nas. Vsa naročila so predmet našega sprejema, mi pa vam bomo ta sprejem potrdili tako, da vam bomo poslali e-pošto, ki potrjuje, da je bil izdelek odposlan ("Potrdilo o odposlani pošiljki"). Potrdilu o odposlani pošiljki bo priložen elektronski izobesek s podatki o vašem naročilu (»e- izobesek«). Pogodba za nakup izdelka med nami se sestavi le, če vam pošljemo Potrdilo o odposlani pošiljki.

Pogodba za nakup izdelka med nami polega vašega naročila in Potrdila o odposlani pošiljki vključuje tudi te Pogoje.

Pogodba se nanaša le na tiste izdelke, katerih odpremo smo potrdili v Potrdilu o odposlani pošiljki. Dobaviti nismo dolžni nobenih drugih izdelkov, ki so bili morda del vašega naročila, dokler odprema teh izdelkov ni bila potrjena v ločenem Potrdilu o odposlani pošiljki.

Potrdilo naročila in potrdilo o odposlani pošiljki in ti splošni pogoji so vam bili poslani na vaš e-poštni naslov; ti splošni pogoji so vam bili na voljo na spletni strani oziroma dani v datoteki priloženi v potrdilu naročila oziroma potrdilu o odposlani pošiljki. Dokumente družba bo shranila in vam bodo lahko dostopni.

 

7. TEHNIČNI NAČINI POPRAVLJANJA NAPAK

Če pri vnosu svojih osebnih podatkov z namenom registracije kot uporabnik te spletne strani odkrijete napako, lahko svoje podatke spremenite v razdelku "Moj račun". Vvsakem primeru lahko napake v svojih osebnih podatkih, ki ste jih posredovali med postopkom nakupa, popravite tako nam pišete na e-poštni naslov info@gf-inspiro.si.

Ta spletna stran prikazuje potrditvene zaslone na različnih točkah med postopkom nakupa, ki ne omogočajo obdelave naročila, če podatki v teh razdelkih niso bili pravilno vnešeni. Ta spletna stran prikazuje tudi podatke o vseh izdelkih, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico med postopkom nakupa. Na njej lahko pred plačilom spremenite podatke svojega naročila. Če v vašem naročilu odkrijete napako, potem ko je bilo plačilo že izvedeno, se obrnite na našo službo storitev za stranke, da nemudoma popravijo napako, po elektronski pošti ali s pomočjo prej omenjenih kontaktnih podatkov.

 

8. RAZPOLOŽLJIVOST IZDELKOV

Vsa naročila izdelkov so odvisna od njihove razpoložljivosti. V skladu s tem, če obstajajo težave v zvezi z dobavo izdelkov ali če na zalogi ni več izdelkov, vas bomo o tem ustrezno in pravočasno obvestili.

 

9. ZAVRNITEV OBDELAVE NAROČILA

 

Pridržujemo si pravico, da s te spletne strani kadarkoli odstranimo kateri koli izdelek ter da z nje odstranimo ali spremenimo kateri koli material ali vsebino. Za odstranitev katerega koli izdelka s te spletne strani ter za odstranitev ali spreminjanje katerega koli materiala ali vsebine s te spletni strani ne nosimo odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe.

Poleg tega, čeprav bomo vedno storili vse, kar je mogoče, da bodo obdelana vsa naročila, lahko obstajajo izjemne okoliščine (npr. naročila, prejeta v določenem obdobju, izčrpajo našo razpoložljivost blaga na zalogi), ki nas prisilijo, da zavrnemo obdelavo naročila po tem, ko je bilo Potrdilo naročila že poslano, in si pridržujemo pravico, da to storimo kadarkoli, če pride do takšnih izrednih okoliščin. V primeru takšnih izjemnih okoliščin ne nosimo nikakršne odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe za to, da naročilo ni bilo obdelano, po tem ko smo že poslali Potrdilo naročila.

 

10. DOSTAVA

 

Ob upoštevanju razpoložljivosti (glejte člen 8 zgoraj) in razen v izrednih okoliščinah, si bomo prizadevali naročilo, sestavljeno iz izdelka(-ov), navedenega(-ih) v vsakem Potrdilu o odposlani pošiljki, poslati pred datumom, navedenim v zadevnem Potrdilu o odposlani pošiljki, ali, če datum dostave ni določen, v predvidenem časovnem okviru, ki je naveden pri izbiri načina dostave, v vsakem primeru pa v roku največ 30 dni od dneva Potrdila naročila.

V zvezi z virtualnimi darilnimi karticami, le-te bomo poslali na datum, ki bo naveden ob oddaji naročila.

Kljub temu pa lahko pride do zamud zaradi razlogov, kot so prilagajanje izdelkov, nastanek nepredvidenih okoliščin ali območje dostave.

Za namene teh Pogojev se razume, da je bila "dostava" opravljena ali da je bilo naročilo "dostavljeno" takoj, ko vi ali tretja oseba, ki jo vi navedete, fizično prevzamete blago, kar se dokazuje s podpisom prejema naročila na dogovorjenem naslovu dostave.

 

 

11. NEZMOŽNOST DOSTAVE

 

Če vam vašega naročila ne moremo dostaviti, bo vaše naročilo vrnjeno v naše skladišče, če ni dogovorjeno drugače (npr. če nam date izrecno navodilo, da dostavo pustimo na varnem mestu). Prav tako bomo pustili obvestilo s pojasnilom, kje se vaše naročilo nahaja in kaj storiti, da se vam ponovno dostavi. Če vas ob dogovorjenem času ne bo na kraju dostave, vas prosimo, da nas kontaktirate, da organiziramo dostavo na drug dan.

Če po 15 dneh od datuma, ko je vaše naročilo na voljo za dostavo, naročila ni bilo mogoče dostaviti zaradi razlogov, ki jih ne gre pripisati nam, bomo domnevali, da želite Pogodbo odpovedati in Pogodba bo prenehala. Kot posledica prenehanja Pogodbe vam bomo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen morebitnih dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire katerega koli načina dostave razen najcenejšega načina navadne dostave, ki ga ponujamo), vrnili brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v roku 14 dni od dneva, na katerega je po našem mnenju Pogodba prenehala. Prosimo, upoštevajte, da lahko zaradi transporta, ki izhaja iz prekinitve Pogodbe, nastanejo dodatni stroški, katere imamo pravico prenesti na vas.

 

12. PRENOS TVEGANJA IN LASTNINSKE PRAVICE NA IZDELKIH

 

Tveganja za izdelek postanejo vaša odgovornost od trenutka dostave, kot je opredeljeno v 10. členu zgoraj.

Lastninsko pravico na izdelkih prevzamete, ko prejmemo celotno plačilo vseh dolgovanih zneskov v zvezi z izdelkom, vključno s stroški dostave, oziroma v trenutku dostave (kot je opredeljeno v 10. členu zgoraj), če do nje pride v kasnejšem trenutku.

 

13. CENA IN PLAČILO

 

Cena izdelkov bo takšna, kot je v vsakem trenutku določena na naši spletni strani, razen v primeru očitne napake. Čeprav si na vse načine prizadevamo zagotoviti, da so cene, prikazane na spletni strani, pravilne, lahko pride do napake. Če odkrijemo napako v ceni katerih koli izdelkov, ki ste jih naročili, vas bomo o tem obvestili in z vami stopili v stik v najkrajšem možnem času, pojasnili napako, vam predstavili pravilno ceno, in vam zagotovili možnost, da vaše naročilo potrdite ali odpoveste. Če ne moremo stopiti v stik z vami, naročila ne bomo obdelali, naročilo se bo smatralo za odpovedano in vsi plačani zneski vam bodo v celoti povrnjeni.

Če opazite katero koli nepravilno nižjo ceno (tudi v primeru, ko smo že poslali Potrdilo o odposlani pošiljki), če je napaka v ceni očitna in jasna in lahko ceno razumno prepoznate kot nepravilno, nas morate o tem obvestiti.

Cene na spletni strani vključujejo DDV, ne vključujejo pa stroškov dostave, ki so dodani skupni ceni, kot je navedeno v našem Nakupovalnem vodniku - Stroški dostave.

Cene se lahko kadarkoli spremenijo. Vendar pa, razen kot je navedeno zgoraj, spremembe ne vplivajo na naročila, za katera smo poslali Potrdilo naročila.

Ko ste izbrali vse izdelke, ki jih želite kupiti, bodo le-ti dodani v košarico in naslednji korak bo obdelava naročila in plačilo. V ta namen morate slediti korakom postopka nakupa, tako da izpolnite ali preverite informacije, ki so potrebne v vsakem koraku. Poleg tega lahko pred plačilom tekom celotnega procesa nakupa spremenite podatke svojega naročila. V Nakupovalnem vodniku vam je na voljo podroben opis postopka nakupa. Če ste registriran uporabnik, vam je v razdelku "Moj račun" na voljo arhiv vseh naročil, ki ste jih oddali.

Kot plačilno sredstvo lahko uporabljate kartice Visa, inMasterCard. Poleg tega lahko vaš nakup v celoti plačate po predračunu.

Da bi zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa, bodo podatki o kreditni kartici šifrirani. Ko bomo prejeli vaše naročilo, bomo kartico predhodno avtorizirali, da zagotovimo, da je na voljo dovolj sredstev za dokončanje posla. S klikom na "Potrdi plačilo" potrjujete, da je kreditna kartica vaša.

Kreditne kartice so predmet preverjanja in avtorizacije s strani izdajatelja kartice. Če izdajatelj ne odobri plačila, ne odgovarjamo za zamudo ali neuspeh dostave, in z vami ne bomo mogli sestaviti Pogodbe.

 

14. NAKUP BLAGA KOT GOST

 

Na spletni strani je prav tako na voljo funkcija nakupa blaga kot gost. V skladu s to vrsto nakupa se odvas zahtevajo le podatki, ki so bistveni za obdelavo vašega naročila. Po končanem postopku nakupa vam bo ponujena možnost, da se registrirate kot uporabnik ali da nadaljujete nakup kot neregistrirani uporabnik.

 

15. DAVEK NA DODANO VREDNOST IN IZDAJANJE RAČUNOV

 

V skladu z veljavnimi pravili in predpisi so vsi nakupi, opravljeni preko spletne strani, predmet davka na dodano vrednost (DDV).

 

Izrecno nam dovoljujete, da račun izdamo v elektronski obliki. Vendar pa nas lahko brez oklevanja kadar koli obvestite, da želite prejeti papirnati izvod računa; v tem primeru bomo izdali račun na papirju in vam ga poslali.

 

16. POLITIKA VRAČANJA BLAGA

 

16.1 Zakonska pravica do odstopa od pogodbe

 

Pravica do odstopa od pogodbe

 

Če sklepate pogodbo kot potrošnik, imate pravico do odstopa od Pogodbe v roku 14 dni, brez navedbe razloga.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo vi navedete, fizično prevzamete/prevzame blago, ali v primeru, ko se več izdelkov enega naročila dostavi ločeno, v 14 dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo vi navedete, fizično prevzamete zadnji izdelek.

Za uveljavljanje pravice do odstopa lahko družbo GF inspiro d.o.o. – so.p. posluje pod komercialnim imenom GF inspiro, obvestite o svoji odločitvi, da odstopate od te Pogodbe, z nedvoumno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali elektronski pošti) s poslano e-pošto na naslov info@gf-inspiro.si ali pisno preko našega kontaktnega obrazca, ki vam je na voljo na naši spletni strani. Uporabite lahko vzorec obrazca za odstop od pogodbe, kot je naveden v Prilogi, vendar pa to ni obvezno.

Za upoštevanje roka za odstop od pogodbe zadostuje, da svoje sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred potekom odstopnega roka.

 

Učinki odstopa od pogodbe

 

Če odstopite od te Pogodbe, vam bomo vsa plačila, ki smo jih od vas prejeli, vključno s stroški dostave do prvotnega naslova dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire katerega koli načina dostave razen najcenejšega načina standardne dobave, ki ga ponujamo), vrnili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo obveščeni o vaši odločitvi, da odstopite od te Pogodbe. Takšno vračilo bomo izvedli z uporabo istega načina plačila, kot ste ga uporabili vi za prvotno transakcijo. V nobenem primeru ne boste imeli zaradi takšnega vračila nobenih stroškov. Ne glede na navedeno lahko zadržimo vračilo plačila, dokler blaga ne prejmemo nazaj, ali dokler ne predložite dokaza, da ste blago poslali nazaj, ali dokler nam ne sporočite, da boste blago vrnili po kurirju in našemu kurirju potem tudi izročite blago, karkoli se zgodi prej.

Blago pošljete nazaj ali ga dostavite ali izročite nam na Slovenski ulici 44, 9000 Murska Sobota. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom roka 14 dni oziroma ga v roku 14 dni vrnete na naš naslov.

Odgovorni ste samo za katero koli zmanjšano vrednost blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

16.2 Pogodbena pravica do odstopa od pogodbe

Ne glede na in brez učinkov na pravno priznano pravico do odpovedi za potrošnike in uporabnike, navedeno v 16.1. členu zgoraj, vam odobrimo obdobje 30 dni od Potrdila o odposlani pošiljk, da vrnete izdelke (razen tistih, navedenih v 16.3. členu spodaj, za katere je pravica do odpovedi izključena). Vračila darilnih kartic so urejena s Splošnimi pogoji uporabe darilne kartice.

 

V primeru, da blago vrnete v pogodbenem roku pravice do odstopa od pogodbe, vendar pa je zakonski rok potekel, se vam povrne samo znesek, plačan za omenjene izdelke (razen tistih zneskov, navedenih v 17.3. členu, za katere vam zneska nismo dolžni povrniti), kar pomeni, da stroški dostave ne bodo povrnjeni.

 

Svojo pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavljate v skladu z določilom 17.1. člena zgoraj. Vendar pa nam morate, če nas o vaši nameri odstopa od Pogodbe obvestite po pravnem roku za odstop od pogodbe, v vsakem primeru blago izročiti v roku 30 dni od Potrdila o odposlani pošiljki.

 

16.3 Splošna določila

Pravice do odpovedi Pogodbe nimate, če gre za dostavo katerega koli od naslednjih izdelkov:

i. Izdelki po meri;

ii. Personalizirani izdelki

Vaša pravica do odstopa od Pogodbe se uporablja izključno za izdelke, ki so vrnjeni v enakem stanju, v katerem ste jih prejeli. Nismo dolžni povrniti tiste vrednosti izdelka, ki je bila zmanjšana zaradi vašega ravnanja z izdelkom, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga (npr. če je bil izdelek uporabljen bolj, kot da je bil le odprt, za izdelke, ki niso v enakem stanju, kot ob dostavi ali če so bili poškodovani; torej skrbite za izdelek(-ke), medtem ko je (so) v vaši posesti). Prosimo, da izdelke vrnete v ali vključno z vso originalno embalažo, navodili in drugimi dokumenti, ki spremljajo izdelke, če obstajajo.

 

Ob odpovedi morate ustrezne izdelke vrniti, kot sledi:

(i) Vračila po pošti

Pri vračanju izdelka(-ov) po pošti, se obrnite na nas po elektronski pošti, in poskrbeli bomo, da se izdelek prevzame na prvotnem naslovu dostave. Izdelek morate poslati v isti prejeti embalaži tako, da sledite navodilom v razdelku "VRAČILA" na tej spletni strani. Če ste katero koli blago kupili kot gost, lahko zahtevate vračilo preko elektronske pošte.

Nobena od teh dveh možnosti zgoraj nima za posledico dodatnih stroškov za vas.

Če izdelkov ne želite vrniti z uporabo razpoložljive brezplačne možnosti, ste odgovorni za stroške vračila. Upoštevajte, da če se odločite, da nam izdelke vrnete s "plačilom po povzetju", ste odgovorni tudi za stroške vračila in imamo pravico, da vam zaračunamo vse stroške vračila, ki bi lahko nastali. Po pregledu izdelka vas bomo obvestili, če nimate pravice do popolnega vračila plačanih zneskov. V obsegu, do katerega ste upravičeni, sebodo povrnili stroški dostave, če se pravica do odstopa od pogodbe uveljavlja v zakonsko določenem roku in so vsi izdelki, ki sestavljajo paket, vrnjeni. Povračilo se izplača v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa  v roku 14 dni od dneva, ko ste nas obvestili o svoji nameri odpovedi pogodbe. Ne glede na navedeno, lahko zadržimo vračilo plačila, dokler blaga ne prejmemo nazaj, ali dokler ne predložite dokaza, da ste blago poslali nazaj, karkoli se zgodi prej.

Povračilo se vedno plača z uporabo istega načina plačila, kot ste ga vi uporabili za vaš nakup.

Če niste izbrali ene izmed brezplačnih možnosti vračila, kot je navedeno zgoraj, prevzamete vi stroške in tveganje za vračilo izdelkov.

Če imate kakršnakoli vprašanja, nas lahko kontaktirate preko našega kontaktnega obrazca, ki je na voljo na naši spletni strani, ali preko elektronske pošte.

 

17. JAMSTVA

 

Kot prodajalec vam moramo izročiti izdelek v skladu s pogodbo in smo odgovorni za stvarne napake na izdelkih, ki se prodajajo preko te spletne strani pod zakonsko določenimi pogoji, tj. Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom, za vse vrste izdelkov, in se bomo zato odzvali na pomanjkanje skladnosti omenjenih izdelkov, ki se pokažejo v roku dveh let od dostave oziroma izročitve izdelka. Vendar pa vas moramo spomniti na to, da je treba zagotoviti zadosten dokaz o pomanjkanju skladnosti izdelka s pogodbeno dogovorjenim izdelkom, če se le-to pojavi po šestih mesecih od dostave izdelka.

Namreč, šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času dostave oziroma izročitve le, če se pojavi v roku šest mesecev od dostave oziroma izročitve. Svoje pravice iz naslova stvarne napake lahko uveljavljate, če nas o napaki obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili. V obvestilu natančneje opišite napako in nam, po potrebi, omogočite, da izdelek pregledamo. V roku 8 (osmih) dni vam bomo odgovorili na vaše obvestilo (vključno s tem, ali stvarna napaka na izdelku sporna ali ne) ter, v primeru, da stvarna napaka na izdelku ni sporna, rešili vaš zahtevek.

Napaka je stvarna (i) če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet, (ii)če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ste jo kupili, ki pa nam je bila znana oziroma bi nam morala biti znana, (iii) če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, (iv) če smo vam izročili izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če vam je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Ob tem se primernost izdelka za normalno rabo presoja glede na običajne izdelke enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli naših izjav o značilnostih izdelka, ki smo jih dali zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na izdelku samem.

Če nas pravilno obvestite o napaki, imate pravico zahtevati, da: odpravimo napako na blagu ali vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali vrnemo plačani znesek. V vsakem primeru imate tudi pravico, da zahtevate povrnitev škode (npr. povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov). Vaše pravice ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko ste nas o stvarni napaki obvestili. Izdelki se smatrajo za skladne s pogodbo, če (i) se ujemajo z našim opisom in imajo lastnosti, ki smo jih predstavili na tej spletni strani, (ii) so primerni za običajno uporabo izdelkov iste vrste, in (iii) ponujajo običajno kakovost in značilnosti, ki bi jih bilo razumno pričakovati od izdelka iste vrste. V zvezi s tem nas morate, če kateri koli od izdelkov ni skladen s pogodbo, na to opozoriti tako, da sledite postopku, ki je opisan v zgoraj navedenem 16.3. členu, in preko katerega koli izmed komunikacijskih sredstev, ki so določena v ta namen.

Izdelki, ki jih prodajamo, zlasti ročno izdelani izdelki, pogosto predstavljajo lastnosti naravnih materialov, ki so bili uporabljeni za njihovo izdelavo. Te lastnosti, kot so razlike v progah, teksturah v pletenju in v barvi, ne štejejo kot pomanjkljivosti ali napake. Namesto tega je treba te razlike pričakovati in jih ceniti. Izbiramo samo izdelke vrhunske kakovosti, vendar pa so naravne lastnosti neizogibne in jih je treba sprejeti kot del individualnega izgleda izdelka.

 

18. ODGOVORNOST IN OPUSTITEV ODGOVORNOSTI

 

Razen če je v teh Pogojih izrecno drugače navedeno in v kolikor je to pravno dovoljeno, je naša odgovornost v zvezi s katerim koli izdelkom, kupljenim na naši spletni strani, strogo omejena na nakupno ceno omenjenega izdelka.

Ne glede na zgoraj navedeno, naša odgovornost ne bo opuščena niti omejena v naslednjih primerih:

i. V primeru smrti ali telesne poškodbe, povzročene zaradi naše malomarnosti; ii. V primeru goljufije ali goljufive prevare; ali

 

iii. V katerem koli primeru, v katerem bi bilo našo odgovornost nezakonito ali nedovoljeno izključiti, omejiti ali poskusiti izključiti ali omejiti (npr. če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti).

Ne glede na zgornji odstavek, in kolikor je zakonsko dovoljeno, ne prevzamemo nobene odgovornosti za naslednje izgube, ne glede na njihov izvor:

i. izguba prihodka ali prodaje;

ii. izguba posla;

iii. izguba dobička ali pogodb;

iv. izguba predvidenih prihrankov;

v. izguba podatkov; in

vi. izguba časa za upravljanje ali uradnih ur.

Zaradi odprte narave te spletne strani in možnosti napak pri shranjevanju in prenosu digitalnih podatkov, ne jamčimo za točnost in varnost podatkov, ki so posredovani ali pridobljeni s pomočjo te spletne strani, razen če ni izrecno drugače navedeno.

Določila tega člena ne vplivajo na vaše pravice potrošnika in uporabnika, niti na vašo pravico do odpovedi Pogodbe.

 

19. INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA

 

Priznavate in se strinjate, da vse avtorske pravice, registrirane blagovne znamke in druge pravice intelektualne in industrijske lastnine na materialih ali vsebinah, ki so na voljo kot del spletne strani, v vsakem trenutku pripadajo nam ali tistim, ki nam podeljujejo dovoljenje za njihovo uporabo. Omenjeni material lahko uporabljate le do mere, ki jo mi ali izdajatelji licence za uporabo izrecno odobrimo. To vam ne preprečuje uporabe te spletne strani do mere, ki je potrebna za kopiranje informacij o vašem naročilu ali Kontaktnih podatkov.

 

20. VIRUSI, PIRATSTVO IN DRUGI RAČUNALNIŠKI NAPADI

 

Te spletne strani ne smete uporabljati na neprimeren način z namerno uvedbo virusa, trojanskega konja, črva, logičnih bomb ali katere koli druge programske opreme ali tehnološko škodljivega ali kvarnega materiala. Prav tako ne smete nepooblaščeno dostopati do te spletne strani, strežnika, na katerem je spletna stran nastanjena, ali katerih koli strežnikov, računalnikov ali baz podatkov, povezanih z našo spletno stranjo. Strinjate se, da te spletne strani ne boste napadli preko katerega koli DOS- napada(preobremenitev strežnika z navideznimi zahtevami) ali porazdeljenega DOS- napada.

Nespoštovanje tega člena se šteje za kršitev, kot je opredeljena v skladu z veljavnimi predpisi. Vsako nespoštovanje tega predpisa bomo prijavili ustreznim organom, s katerimi bomo sodelovali z namenom ugotovitve identitete napadalca. Podobno se v primeru nespoštovanja tega člena dovoljenje za uporabo te spletne strani nemudoma prekine.

Razen odgovornosti, ki je obvezno predpisana v skladu z veljavno zakonodajo, ne bomo odgovarjali za nobeno škodo ali krivico, ki je posledica DOS-napada, virusa ali katere koli druge programske opreme ali tehnološko škodljivega ali kvarnega materiala, ki lahko vplivajo na vaš računalnik, IT opremo, podatke ali materiale kot posledica uporabe te spletne strani ali prenašanja vsebine s te spletne strani ali tistih spletnih strani, na katere vas ta spletna stran preusmeri.

 

21. POVEZAVE Z NAŠE SPLETNE STRANI

 

Če naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in materialov tretjih oseb, so omenjene povezave dane na razpolago zgolj v informativne namene in nimamo nobenega nadzora nad vsebino teh spletnih strani ali materialov. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno škodo ali krivice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

 

22. PISNA KOMUNIKACIJA

 

Veljavni predpisi zahtevajo, da morajo biti nekatere informacije ali obvestila, ki vam jih pošljemo, v pisni obliki. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da bo večina komunikacije z nami potekala elektronsko. Kontaktirali vas bomo po e-pošti ali, če je to primerno, vam bomo informacije zagotovili z objavo opozoril na tej spletni strani. Za pogodbene namene se strinjate z uporabo teh elektronskih sredstev za komunikacijo in sprejemate, da so vse pogodbe, obvestila, e-izobeski, informacije in druga sporočila, ki vam jih pošljemo po elektronski poti, v skladu z zakonskimi zahtevami po zagotovitvi le-teh v pisni obliki. S tem ima vsaka elektronska komunikacija enako pravno veljavnost in učinek kot komunikacija v papirni obliki (npr. papirna komunikacija). Ta pogoj ne bo vplival na vaše pravice, ki so priznane po zakonu.

S tem, ko nam posredujete svoj e-poštni naslov, se strinjate, da imate neomejen in neoviran dostop do vašega e-poštnega naslova. Razen če je v našem e-poštnem sporočilu drugače navedeno, vam ni potrebno potrditi prejema naših obvestil, ki vam jih pošljemo na e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali. Šteje se, da vam je bila naša komunikacija dostavljena, če in ko smo jo poslali na vaš e-poštni naslov.

 

23. OBVESTILA

Obvestila, ki nam jih pošljete, morate po možnosti poslati preko našega kontaktnega obrazca. V skladu z določili 22. člena zgoraj in če ni drugače določeno, vam lahko obvestila pošljemo ali po elektronski pošti ali na poštni naslov, ki ste nam ga posredovali ob oddaji naročila.

Razume se, da so bila obvestila prejeta in pravilno izvedena takoj, ko so objavljena na naši spletni strani, 24 ur po tem, ko so bila poslana po elektronski pošti, ali v treh dneh po datumu oddaje na pošti na katerem koli pismu. Kot dokaz, da je bilo obvestilo poslano, je dovolj dokazati v primeru pisma, ki je bilo pravilno naslovljeno, da je bila plačana pravilna poštnina in da je bilo obvestilo pravilno dostavljeno na pošto ali v poštni predal, in v primeru e-pošte, da je bilo obvestilo poslano na elektronski naslov, ki ga je prejemnik navedel.

 

24. PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI

Pogodba je zavezujoča tako za vas in za nas, kot tudi za naše zadevne naslednike, prevzemnike in dediče. Pogodbe ali katerih koli pravic ali obveznosti, ki izhajajo iz te Pogodbe, vi ne smete prenesti, odstopiti, zaseči ali prenesti na kakršen koli drug način, ne da bi predhodno pridobili naše pisno soglasje.

Pogodbo ali katere koli pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz te Pogodbe, smemo mi, kadarkoli v času trajanja te Pogodbe, prenesti, odstopiti, zaseči, oddati podizvajalcu ali prenesti na kakršen koli drug način na drugo podjetje znotraj skupine Inditex, kar vključuje podružnice v Sloveniji, vendar ni omejeno le nanje. V izogib vsem dvomom, omenjeni prenosi, odstopi, zasege ali drugi prenosi ne vplivajo na pravice, ki jih, kjer je to primerno, imate kot potrošnik priznane z zakonom, in na kakršen koli način ne preklicujejo, zmanjšujejo ali omejujejo izrecnih in molče priznanih jamstev, ki smo vam jih morda dali.

 

25. DOGODKI IZVEN NAŠEGA NADZORA

Ne odgovarjamo za nobeno neskladnost ali zamudo v skladu s katerimi koli obveznostmi, ki jih prevzemamo na podlagi Pogodbe, če so jih povzročili dogodki, ki so izven našega razumnega nadzora ("Višja sila").

Višja sila vključuje vsako dejanje, dogodek, neizvajanje, opustitev ali nesrečo, ki je izven našega razumnega nadzora, med drugim vključno z naslednjim:

i. Stavka, začasen razpust delavcev ali druge oblike protesta.

ii. Državljanski nemiri, vstaja, invazija, teroristični napad ali grožnja terorizma, vojna (razglašena ali ne) ali grožnja ali priprava na vojno.

iii. Požar, eksplozija, vihar, poplava, potres, zrušitev, epidemija ali katera koli druga naravna nesreča.

iv. Nezmožnost uporabe vlakov, ladij, letal, motoriziranega prevoza ali drugih prevoznih sredstev, javnih ali zasebnih.

v. Nezmožnost uporabe javnih ali zasebnih telekomunikacijskih sistemov.

vi. Akti, odloki, zakonodaja, predpisi ali omejitve katere koli vlade ali javnega organa.

vii. Stavka, okvara ali nesreča v pomorskem ali rečnem prevozu, poštnem prometu ali kateri koli drugi vrsti transporta.

Razume se, da so naše obveznosti, ki izhajajo iz Pogodb, začasno zaustavljene za obdobje, v katerem je višja sila še vedno v veljavi. Zato nam bo odobreno podaljšanje roka, v katerem moramo te obveznosti izpolniti, in sicer v takšnem obsegu časa, ki je enak času, v katerem je trajala višja sila. Zagotovili bomo vse razumne vire za odpravo okoliščin višje sile ali da najdemo rešitev, ki nam omogoča izpolniti svoje obveznosti na podlagi Pogodbe, kljub okoliščinam višje sile.

 

26. ODPOVED PRAVICAM

 

Pomanjkanje naše zahteve za vaše dosledno spoštovanje katerih koli obveznosti, ki ste jih prevzeli na podlagi Pogodbe ali teh Pogojev, ali pomanjkanje našega uveljavljanja pravic ali ukrepov, ki nam na podlagi te Pogodbe ali Pogojev ustrezajo, ne predstavlja odpovedi tem pravicam ali omejitev omenjenih pravic ali ukrepov, niti vas ne oprosti izpolnjevanja omenjenih obveznosti.

Naša odpoved specifični pravici ali ukrepu ne predstavlja odpovedi drugim pravicam ali ukrepom, ki izhajajo iz Pogodbe ali Pogojev.

Naša odpoved katerim koli od teh Pogojev ali pravicam ali ukrepom, ki izhajajo iz Pogodbe, ne bo začela veljati, razen če ni izrecno določeno, da gre za odpoved pravicam, in vam je to formalizirano in sporočeno v skladu z določili razdelka o Obvestilih zgoraj.

 

27. DELNA RAZVELJAVITEV

 

Če se kateri koli od teh Pogojev ali katero koli določilo te Pogodbe razglasi za nično in neveljavno s trdnim sklepom ustreznega organa, ostanejo preostali pogoji v veljavi, ne da bi nanje vplivala omenjena razglasitev neveljavnosti.

 

28. CELOTNA POGODBA

 

Ti Pogoji in kateri koli dokument, na katerega se ti Pogoji sklicujejo, predstavljajo celotno pogodbo med vami in nami glede namena te pogodbe, in nadomeščajo vse predhodne dogovore, pogodbe ali obljube med vami in nami, dane ustno ali pisno.

Vi in mi potrjujemo, da smo se dogovorili za sklenitev Pogodbe neodvisno od kakršnih koli izjav ali obljub, ki jih je dala druga stranka, ali na katere bi bilo mogoče sklepati iz katere koli izjave ali listine v pogajanjih, ki sta jih začeli obe stranki pred omenjeno Pogodbo, razen tistih, ki so izrecno navedene v teh Pogojih.

 

Niti vi niti mi sami se ne zanašamo na katero koli nezavezujočo izjavo, ki jo je druga stranka ustno ali pisno dala pred datumom Pogodbe (razen če bila omenjena izjava neresnična in vas je s tem zavedla v nakup nečesa, česar sicer ne bi kupili), in ne bomo sprejeli nobenega ukrepa v zvezi s tem, razen za povzročene škode, po sklenitvi pogodbe med nami zaradi kršitev pogodbe v skladu z določili teh Pogojev. To pa v nobenem primeru ne predstavlja odpovedi zakonskim pravicam, ki ne smejo biti predmet pogodbe.

 

29. NAŠA PRAVICA DO SPREMEMBE TEH POGOJEV

Te Pogoje imamo pravico kadarkoli pregledati in spremeniti.

Za vas veljajo politike in Pogoji, ki so v veljavi v trenutku uporabe te spletne strani ali oddaje vsakega posameznega naročila, razen če moramo po zakonu ali sklepu državnih organov omenjene politike, Pogoje ali Izjave o varstvu osebnih podatkov retroaktivno spremeniti; v tem primeru bodo morebitne spremembe vplivale tudi na vaša predhodna naročila.

 

30. VELJAVNA ZAKONODAJA IN SODNA PRISTOJNOST

 

Uporabo naše spletne strani in pogodb o nakupu izdelkov preko omenjene spletne strani ureja slovenska zakonodaja.

V obsegu, v katerem po veljavnem zakonu spor ni predmet izključne sodne pristojnosti, je kateri koli spor, ki izhaja iz ali je v zvezi z uporabo spletne strani ali omenjenimi pogodbami, predmet neizključne pristojnosti sodišč v Sloveniji.

Če sklepate pogodbo kot potrošnik, nobeno določilo v tem členu ne vpliva na vaše zakonske pravice, kot so priznane po kateri koli veljavni zakonodaji.

 

31. PRIPOMBE, PREDLOGI, PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

 

Vaše pripombe in predlogi so vedno dobrodošli. Prosimo vas, da morebitne pripombe in predloge, kot tudi vsa vprašanja, pritožbe ali reklamacije, pošljete preko našega kontaktnega obrazca, ali na poštni naslov ali na e-poštni naslov, naveden v 2. členu teh Pogojev.

Pritožbe in reklamacije, poslane na našo službo storitev za stranke, bodo obdelane, kakor hitro je mogoče, in v zakonsko določenem roku.

Če kot kupec oziroma potrošnik menite, da so bile vaše pravice kršene, lahko svoje pritožbe z namenom izvensodne rešitve spora naslovite na nas preko e-poštnega naslova info@gf-inspiro.si.

 

V zvezi s tem vas, če je bil nakup pri nas sklenjen na spletu preko naše spletne strani, v skladu z Uredbo EU št. 524/2013 oziroma z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obveščamo, da imate pravico reševati potrošniški spor z nami izven sodišča, preko platforme za spletno reševanje sporov, ki je dostopna na internetnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače, je naše sodelovanje v reševanju potrošniškega spora izven sodišča na prostovoljni osnovi in v njem nismo dolžni sodelovati. Obveščamo vas, da mi, Zara, v Sloveniji (še) nismo pripoznali nobenega izmed posameznih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Nazadnje dopolnjeni oktobra 2020

 

PRILOGA

 

Vzorec obrazca za odstop od pogodbe

(ta obrazec izpolnite in vrnite, če želite odstopiti od pogodbe)

 

Za GF inspiro d.o.o. – so.p., Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota, Slovenija, e-poštni naslov: info@gf-inspiro.si.

 

S tem vas obveščam, da odstopam od svoje kupoprodajne pogodbe naslednjega blaga: Naročeno dne/prejeto dne (*)

Ime potrošnika

e-pošta potrošnika

Naslov potrošnika

Podpis potrošnika (samo, če se ta obrazec pošlje na papirju) Datum

(*) Neustrezno črtati