/ Seznam del

Agencija Pira d.o.o.

Nadgraditi znanje, povezati somišljenike, združiti različna mnenja je cilj Agencije Pira, ki na nacionalni in mednarodni ravni spodbuja nadgradnjo veščin zaposlenih v podjetij znanja željnih posameznikov. Med drugim je organizator mednarodne poslovne konference.
- celostna grafična podoba Science & Business, mednarodne konference, vsebinska priprava spletne strani Science & Business