Storitve

Ukvarjamo se s sodobnimi oblikami komuniciranja ter stremimo k ustvarjanju projektov, ki pomagajo podjetjem povečati učinkovitost delovanja ter prodajno uspešnost. Naše storitve obsegajo upravljanje sodobnih kanalov komuniciranja, ki podjetju zagotavljajo dolgoročno uspešnost.

01

Organizacija
dogodkov

02

Odnosi
z javnostmi

03

Grafično
oblikovanje

04

Digitalne
kampanje

05

Vsebinski
marketing in družbeni mediji

Organizacija
dogodkov

Nepozabni so dogodki, ki poleg klasičnega programa vsebujejo neko zgodbo in ji sledijo z vsakim detajlom. Naj tudi vaše podjetje doda svojim klasičnim dogodkom piko na i in tako ustvari dogodek, o katerem se bo še dolgo govorilo. Od zasnove koncepta dogodka, priprave in posredovanja vabil, zbiranja prijav, priprave programa, izvedbe programa in celotne mreže aktivnosti znotraj dogodka, za vse poskrbimo mi. 

Odnosi
z javnostmi

Za povečanje ugleda tržne znamke in povečanje lojalnosti potrošnikov ter seveda ohranjanje odnosa z vsemi ostalimi deležniki so ključni odnosi z javnostmi. Ti skrbijo za konsistentno informiranost javnosti o dogajanju v organizaciji in na podlagi tega do nje vzpostavljajo nek odnos, mnenje in posledično tudi vedenje. 

Odnosi z javnostmi poleg upravljanja komunikacijskih kanalov obsegajo predvsem odnose z mediji. To še posebej prihaja do izraza v kriznih situacijah, ko lahko odnosi z mediji situacijo ohranijo obvladljivo in podjetje ohrani svoj ugled. 

Gre za občutljivo področje, kjer je pomembno, da imamo neko tehnološko znanje s področja odnosov z javnostmi. Ti morajo tesno sodelovati z vodstvom podjetja, ki se odloča, kakšni so cilji organizacije in vizija, odnosi z javnostmi pa morajo komunikacijo izpeljati na način, da le-te dosegajo.

V podjetju GF inspiro d.o.o. poleg odnosov z mediji, ki vključujejo pripravo in pošiljanje sporočil za medije, organizacijo novinarskih konferenc, moderiranje, pripravo izjav za medije, obsegajo tudi svetovanje na področju odnosov z javnostmi, pripravo govorov ter ostale svetovalne aktivnosti.

Grafično
oblikovanje

Vsebina ne zmore doseči zastavljenega namena, če ni prisotne primerne vizualne vsebine, ki vzbudi emocije, konkretizira povedano in poveča zapomnljivost pri ljudeh. 

Pri GF inspiro d.o.o. vam lahko promocijske materiale pripravimo v celoti – od ideje do predaje tiskovin, po želji pa lahko pripravimo zgolj določen del. 

Pripravljamo celostne grafične podobe, promocijske letake, plakate, zloženke, prodajne kataloge, nalepke – praktično vse, kar lahko uporabite pri svojem poslovanju in komuniciranju. Po vaših željah poskrbimo tudi za tisk in vam materiale dostavimo v vaše podjetje.

Digitalne
kampanje

V času popularizacije pametnih telefonov in integracije spletnega ter mobilnega marketinga posamezniki informacije o dogajanju, ponudbi pridobivajo kadarkoli in kjerkoli. Zato je izjemnega pomena, da jim konstantno zagotavljamo informacije, ki jih želijo pridobiti in jih s primernimi zgodbami, trigerji motiviramo za obisk ali nakup. 

Pri izvedbi digitalnih kampanj je potrebno upoštevati samo časovno in lokacijsko umeščenost sporočil, kar pomeni, da je ciljno skupino potrebno prvotno opazovati, analizirati in na podlagi tega pripravljati komunikacijski načrt. 

V sodelovanju z vami na podlagi želenih ciljev pripravimo komunikacijski načrt ter izvedemo posamezne digitalne kampanje. Ali je to le upravljanje kanalov, ali  izdelava spletne, mobilne aplikacije, spletne strani. Za vas lahko poskrbimo za vse – od zasnove, programiranja, grafičnega oblikovanja, priprave vsebine in tako je vaša na koncu le predstavitev novega izdelka svojim ciljnim deležnikom.

Vsebinski
marketing in družbeni mediji

Izvedba marketinških akcij, ki bazirajo na vsebinskem marketingu, podjetjem pripomore povečati prepoznavnost in dvigovati ugled ter na ta način ohranjati konkurenčnost na trgu. Ogromno je dobrih zgodb, uspešnih produktov in potrebno jih je na pravilen način predstaviti javnosti. S tem namenom se oblikuje zgodba, ki se konsistentno in integrirano podaja navzven.

Poleg osnovnih komunikacijskih kanalov, kot je spletna stran, sporočila za medije, fizični material, so družbeni mediji postali kanal, kjer javnosti pridobi največ neposrednih informacij in zato je izjemno pomembno, da tržna znamka s svojo ciljno skupino nenehno vzdržuje stik, spodbuja interaktivnost ter svojo zgodbo preko kratkih informacij, ki bazirajo predvsem na slikovnem in videu materialu predaja navzven. S primernim pristopom se podjetje na ta način sooča tudi s kriznimi situacijami in tako ublaži posledice nastale situacije. Uporabniki družbenih omrežij tako s tržno znamko vzpostavijo stik, navežejo odnos in tako ohranjajo lojalnost, ki se dolgoročno kaže v prodajni uspešnosti. 

Ne zanemarjajte pomembnosti učinkovitega celostnega komuniciranja, saj ima dolgoročno izjemen vpliv na ugled in posledično prodajno uspešnost. Zgodi se, da se podjetja družbenih medijev poslužujejo s prisilo ali kot formalnost, da tam obstajajo. Če vam to ne predstavlja veselja v podjetju, je bolje, da prepustite izvedbo nekomu zunanjemu, ki bo skrbel za konsistentno in uspešno komunikacijo z vašimi deležniki.